verloskundige_960x576fysio_960x576huisarts_960x576

Erkennen wat een ander inbrengt, is lastig. Kun je dat wél, dan kom je pas echt verder.

 

ROSAlmere legt actief verbindingen tussen disciplines. Dat is zeker voor apothekers van belang; het blijkt dat andere zorgverleners de neiging hebben apothekers over het hoofd te zien. Verschillende disciplines spreken bovendien verschillende talen. ROSAlmere zorgt ervoor dat apothekers op de kaart staan en dat apothekers en andere zorgverleners elkaars ‘taal’ verstaan.

Neem een diabetespatiënt. Een hele keten aan zorgverleners is betrokken bij zijn/haar wel en wee: de huisarts, de praktijkondersteuner, de laboratoriummedewerker, een fysiotherapeut, diëtist en apotheker. Hoe zorgen we dat iedere zorgverlener op de hoogte is over het wel en wee van de patiënt? Een simpele interventie is het aanleggen van één dossier. Dat scheelt veel tijd voor iedereen. De zorgverzekeraar profiteert, want deze werkwijze is goedkoper. De patiënt profiteert, want hij/zij wordt beter geholpen. En de zorgverlener profiteert, want hij/zij werkt beter en efficiënter.

Willem (200 x 267)

Willem Goedhart

Adviseur
 

Tel: 06- 319 55 014
Mail: wgoedhart@rosalmere.nl

 

Bereikbaar op: dinsdag en donderdag