fysio_960x576huisarts_960x576verloskundige_960x576

Wil je iets bereiken, dan is er een sturende partij nodig die zelf geen belang heeft.

 

Kleine beroepsgroepen als logopedie hebben geen sterke vertegenwoordiging. Zij kunnen daarom ROSAlmere goed gebruiken. ROSAlmere activeert en intensiveert het overleg tussen de kleinere disciplines en zwengelt waar mogelijk en waar gewenst monodisciplinaire samenwerking aan. Dat scheelt in overhead.

 

Bij samenwerkingsvormen staan organisaties vaak vooral voor het eigen belang. Begrijpelijk, maar als partijen niet over de eigen schaduw heen stappen 

komen ze niet structureel verder. ROSAlmere is onafhankelijk en heeft geen belang bij welke samenwerking dan ook. Daardoor is ROSAlmere de aangewezen partij om het samenwerkingsproces te sturen.

 

ROSAlmere haakt aan bij actuele ontwikkelingen. Wat betekent het voor een logopedist dat een patiënt geen verwijzing meer nodig heeft? Biedt de afspraak tussen gemeenten over de aanpak van taalachterstand bij jonge kinderen kansen? Zo ja, hoe zijn die te benutten? ROSAlmere neemt graag het voortouw in gesprekken en brainstorms naar aanleiding van dergelijke onderwerpen.

Willem (200 x 267)

Willem Goedhart

Adviseur


Tel: 06- 319 55 014

Mail: wgoedhart@rosalmere.nl

 

Bereikbaar op: dinsdag en donderdag