verloskundige_960x576huisarts_960x576fysio_960x576

21 dec - ‘Structurele plek voor geestelijk verzorger in eerste lijn’

D66 en ChristenUnie zien graag dat geestelijk verzorgers een meer structurele plek in de eerste lijn krijgen. Zij kunnen huisartsen ontlasten door patiënten met levensvragen te helpen, aldus de fracties. Dinsdag kregen zij voldoende steun in de Tweede Kamer voor hun motie die de regering opdraagt te onderzoeken hoe geestelijk verzorgers zo’n rol kunnen krijgen.

De twee fracties willen dat de zorgverzekeraars, huisartsen en geestelijk verzorgers met elkaar bespreken welke voordelen dat biedt. De motie was één van de vele moties die ingediend waren tijdens het Kamerdebat over de VWS-begroting, en waar dinsdag over werd gestemd.

VVD, D66, CDA en GroenLinks vroegen, met enkele andere fracties, de regering om begin 2018 duidelijk te maken hoe zij de kwaliteit van verpleeghuizen willen vergelijken, en hoe het kabinet bestuurders wil laten beoordelen op de mate waarin zij de kwaliteit weten te verbeteren. De SGP, PvdA en GroenLinks kregen voldoende stemmen voor hun motie die opdraagt ervoor te zorgen dat verpleeghuizen niet met extra administratieve lasten worden opgezadeld om het extra geld dat ze krijgen te verantwoorden.

De voltallige Kamer stemde in met een motie die de regering opdraagt om met brancheorganisatie Actiz te overleggen hoe te regelen valt dat bewoners van zorginstellingen hun huisdier mee mogen nemen. Ook was er voldoende steun voor 

 

een gezamenlijke motie om de aanpak van ondervoeding in de zorg te verbeteren.

D66 en VVD kregen veel steun voor een oproep om de regering voorbeelden van succesvolle inzet van e-health te verzamelen en te verspreiden. D66 en CDA kregen voldoende steun voor een motie die ertoe moet leiden dat hulpmiddelen als trapliften vaker kunnen en mogen worden hergebruikt, dit om verspilling tegen te gaan bij verstrekking en aanpassing van deze hulpmiddelen. Voldoende Kamerleden wilden dat het kabinet gemeentes hier attent op maakt. Verder werd een PVV-motie die de regering opdraagt om vijfminutenregistraties in de wijkverpleging en -verzorging ‘definitief tot het verleden te laten behoren’ met algemene stemmen aanvaard.

D66 en GroenLinks probeerden voor elkaar te krijgen dat de regering een tijdelijke voorziening inricht waar vrouwen die een abortus willen, kunnen navragen waar en wanneer ze ergens terechtkunnen. De fracties vroegen dit naar aanleiding van de sluiting van de abortusklinieken van Casa, uit angst voor wachtlijsten. Maar de motie kreeg onvoldoende steun.

GroenLinks en 50PLUS vroegen de regering tevergeefs om een plan van aanpak om te bereiken dat meer specialisten in loondienst gaan werken.

Bron: medischcontact.nl