fysio_960x576verloskundige_960x576huisarts_960x576

Voor wie

ROS'en worden gefinancierd vanuit een beleidsregel waarin de opdracht staat om de eertselijns zorg te versterken, verbinden en te verbeteren. De gezondheidszorg is echter stevig aan het veranderen. Het is daarom niet meer opportuun te stellen dat ROS'en alleen maar werken voor de eerstelijns zorg.

ROSAlmere zet in om het realiseren van goede eb betaalbare zorg in de buurt, waarbij de (wensen van) de patient centraal staat. ROSAlmere helpt de eerstelijnszorg met het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de nulde en tweede lijn.