huisarts_960x576verloskundige_960x576fysio_960x576

Nulde lijn

De toenemende zorgvraag, bezuinigingen en wijzigingen in de bekostiging van de zorg vragen om een andere invulling van de zorg. Deze moet effectiever, efficiënter en doelmatiger worden. Ook veranderen de rollen van huisarts, apotheker en andere eerstelijns zorgverleners. En welke rol heeft de wijkverpleegkundige binnen het geheel? 

Sinds de invoering van de nieuwe wetten rondom Jeugdhulp, WMO en participatie wordt de eerste lijn geacht beter en nauwer samen te werken met de hulpverleners uite het sociale domein. Hoe kan dat dan het beste georganiseerd worden?
 

 

De vraag is hoe de verschillende spelers in de (eerstelijns) zorg hun zorg/dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op die van het sociale domein? Het speelveld van de eerste lijn verandert continu; er komen nieuwe spelers en de onderlinge verhoudingen wijzigen vaak door nieuwe bekostigingsregels. Het kan niet anders dat de eerstelijnszorg anders kan en moet worden ingericht. Wijkgericht werken, meer aandacht voor prevenrtie, zelfmanagement en ehealth zin daarbij belangrijke uitgangspunten.
 

ROSAlmere wil zorgverleners en hulpverleners uit het sociale domein beter aan elkaar koppelen Daar is met het presenteremn van de wijkscan in de periode mei - juni 2016 al een begin mee gemaakt.