huisarts_960x576verloskundige_960x576fysio_960x576

Achterstands Fonds Almere (AFA)

De achterstandsfondsen in Nederland zijn in het leven geroepen om de extra werkdruk van huisartsen in achterstandswijken te compenseren en het plezier in hun werk te verhogen. Het achterstandsfonds Almere heeft drie doelen:

 

  • Het verminderen van de werkdruk voor huisartsen en medewerkers in achterstandsgebieden;
  • Het behouden van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.
     

Financiering

Het ministerie van VWS stelt sinds 1996 via de zorgverzekeraars financiële middelen ter beschikking ten behoeve van huisartsenzorg in achterstandsgebieden.

Patiënten in achterstandswijken bezoeken over het algemeen vaker hun huisarts, hebben meer vragen per consult en hebben statistisch gezien een grotere kans op ziekte. Hun zorgvraag is meestal ook gecompliceerder dan in andere wijken. Om de extra werkdruk en de inkomenssituatie van huisartsen in achterstandswijken te compenseren is er een bijzondere financiering in het leven geroepen.

 

Van de zorgverzekeraars ontvangen huisartsen in achterstandswijken op hun honorarium een extra bedrag als directe compensatie. Daarnaast zijn er 

 

regionale fondsen waarin door zorgverzekeraars een bedrag per patiënt wordt gestort. Voor het jaar 2015 bedraagt dit tarief € 5,92 per verzekerde in een achterstandswijk per jaar. In Almere gaat het om 2.043 verzekerden en als zodanig om een bedrag van € 12.975,- voor 2015. 


Almere

Vanaf 2009 zijn ook in Almere postcode gebieden aangewezen die voldoen aan de criteria voor achterstandswijk. In 2012 heeft er een herijking plaatsgevonden om te bepalen welke postcode gebieden geclassificeerd worden als achterstandsgebied. In Almere kunnen huisartsen in de volgende postcodegebieden in aanmerking komen om projecten in te dienen bij AFA: 1312A, 1312B, 1314N, 1314R, 1314T, 1314V .
 

Projecten
ROSAlmere beheert het achterstandsfonds in Almere. Huisartsenpraktijken in deze postcodegebieden (Gezondheidscentrum De Driehoek en Gezondheidscentrum De Schakel) die een project willen indienen bij het AFA kunnen contact opnemen met Stefan Wigger, secretaris van het Achterstandsfonds Almere.
 

Commissie
Projecten worden voorgelegd aan de commissie van AFA bestaande uit: Anoek Gomez (Zilveren Kruis, voorzitter), Ineke Mol (huisarts bij Zorggroep Almere, commissielid) en Stefan Wigger (ROSAlmere, secretaris).