huisarts_960x576verloskundige_960x576fysio_960x576

Wijkscan

Wat is de ROS-Wijkscan?
Met de ROS Wijkscan is het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een buurt, wijk of gemeente. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoeften van de populatie. Door een confrontatie met het huidige zorgaanbod in de buurt ontstaat een beeld van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van eerstelijnszorg. De ROS Wijkscan vormt daarmee steeds vaker het startpunt voor lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven die door de ROS’en worden ondersteund. 

 

Gezondheids- en zorginformatie op gemeente– en buurtniveau - in het bijzonder gericht op de eerstelijnszorg – speelt een steeds grotere rol bij een wijkgerichte aanpak van gezondheid en zorg. Voor het ontsluiten van deze informatie maakt ROSAlmere gebruik van de ROS wijkscan. Met de wijkscan kunnen we een diepgaande analyse maken van een wijk/buurt/gemeente. Ook kan ROSAlmere op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens prognoses maken over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod. Daarnaast kan er via een benchmark worden onderzocht hoe de lokale situatie afwijkt van andere wijken/buurten/gemeenten of de regionale, provinciale dan wel nationale situatie. Met deze informatie kunt u goed geïnformeerd het gesprek aangaan met uw samenwerkingspartners en eventueel uw zorgverzekeraar.

 

De ROS Wijkscan: 
1. biedt inzicht in uw wijk (vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid, ziektebeelden),
2. toont welke zorg nu aanwezig is,
3. biedt aanknopingspunten voor een geïnformeerd gesprek over welke zorg er nódig is op korte en langere termijn. 

 

U kunt in de openbare versie zelf een standaardrapport uitdraaien van uw gemeente. ROSAlmere kan ook een analyse op maat voor u opstellen. In het laatste geval heeft u ook de mogelijkheid gegevens van uzelf toe te voegen.
Leverancier van de ROS Wijkscan is ABF Research.

 

Wat voor gegevens zitten er in?
• Demografische gegevens, afkomstig van bronnen, zoals CBS, SCP en de gemeente.
• Gegevens over ziektebeelden, afkomstig van LINH (NIVEL) 
• Gegevens over het aanbod van eerstelijnszorg. Deze gegevens houdt ROSAlmere zelf bij, op basis van het eigen adresbestand. 

Regionale context
Maar hoe breng je dit grote aanbod van gegevens terug tot relevante stuurinformatie in de regio? Misschien lijkt er een huisartsentekort te zijn, maar wordt dit opgevangen door naburige wijken, of zijn er spreekuurlocaties in buurthuizen. De ROS-adviseur kan de zorgverlener of beleidsmaker hierbij van dienst zijn. De ROS-adviseur weet wat er speelt in de regio en kan de cijfermatige analyse interpreteren en verrijken met kwalitatieve kennis over de regionale context. De ROS-adviseur kan een standaardrapport maken van de regio, maar ook een analyse op maat opstellen. In dit geval heeft de zorgverlener de mogelijkheid om eigen registraties toe te voegen, bijvoorbeeld (geanonimiseerd) over zijn eigen patiëntenpopulatie. Met deze informatie kan elke zorgverlener goed geïnformeerd het gesprek aangaan met samenwerkingspartners, gemeente, zorgverzekeraar, enz. 

 

Voor wie is de ROS Wijkscan?
• Voor partijen die willen (gaan) samenwerken in een wijk/buurt/gemeente. Met behulp van de wijkscan kan op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens een analyse worden gemaakt van de huidige situatie en prognoses worden gemaakt over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod.

 

• Voor alle praktijken die hun zorgaanbod willen aanscherpen, hun praktijk willen uitbreiden, zich nieuw vestigen etc. geeft de Wijkscan up-to-date  informatie over vraag en aanbod van eerstelijnszorg zorg in de wijk.

 

• Voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers die in samenwerking met ROSAlmere de ondersteuning en versterking van de eerstelijnszorg in de regio op de agenda willen zetten, en bereid zijn de Wijkscan met eigen data te verrijken.

 

Maatwerk door ROSAlmere
Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie?
Neem dan contact op met Willem Goedhart, aandachtsadviseur Wijkscan, tel: 06- 319 55 014. 
We maken aan de hand van uw vraag een offerte voor u op. 

 

Landelijke dekking
ROSAlmere werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de wijkscan. Samen met 15 andere ROS’en heeft ROSAlmre een contract afgesloten met ABF Research voor de levering van de vernieuwde ROS wijkscan. Alle ROS'en zijn vertegenwoordigd in het landelijke ROS-netwerk  waarin zij het instrument verder ontwikkelen.