fysio_960x576huisarts_960x576verloskundige_960x576

ROSAlmere verbindt

ROSAlmere staat niet op zichzelf. In 2003 riep toenmalig minister Hoogervorst (VWS) een landelijk netwerk van ROS’en in het leven. ROS staat voor Regionale OndersteuningsStructuur. Nederland kent momenteel 17 ROS’en. Deze organisaties kregen de taak om deskundigheidsontwikkeling én samenwerking binnen de eerstelijnszorg structureel te organiseren.

 

Organistie en advies
ROSAlmere heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een zelfstandig opererende organisatie- en adviesbureau in de (eerstelijns) zorg, op verschillende niveaus. Tussen individuele zorgverleners, binnen bestaande teams, binnen gelegenheidscoalities, tussen disciplines en tussen de nulde, eerste en tweede lijn. Rondom thema’s, vraag- en aanbodgestuurd, in projecten, netwerken en bijeenkomsten en bij- en scholingen. 

 

Alle disciplines
De adviseurs van ROSAlmere spreken zorgverleners uit alle disciplines. Ondersteunend, deskundig, adviserend. We reflecteren en stellen vragen. We verbinden en informeren. We inventariseren en concretiseren. We nemen afstand en helpen verder. We denken mee, doen voorstellen om processen aan te zwengelen of knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door middel van een professionele brainstorm, een uitwisselingsbijeenkomst die wij organiseren en leiden, een inzicht verschaffende workshop, enz.

 

 

 

ROSAlmere spreekt bovendien met alle mogelijke partners in Almere. Gezondheidswinst bereik je immers ook door te voorkomen dat mensen in de zorgketen belanden. Daartoe werken we nauw samen met gemeente, partners in het sociale netwerk en het welzijnswerk.

 

Bijzonder zorglandschap
Almere heeft een bijzonder zorglandschap: één ziekenhuis, één grote Zorggroep en een groeiende groep vrijgevestigde zorgverleners. Almere heeft ook opvallende sociale kenmerken: een relatief jonge bevolking (minder vergrijzing, relatief veel jongeren en moeder-en-kindzorg), en relatief veel allochtonen. 


Samenwerking
Samenwerking is geen doel, maar een tool. Want rondom zorg kan nog zoveel beter, efficiënter en prettiger. Samen met de eerstelijns zorgverleners onderzoekt ROSAlmere hoe en waar dat kan. Waar zorgverleners zelf niet de tijd, de capaciteit, de deskundigheid, ervaring en/of het logistieke apparaat hebben om plannen en ideeën handen en voeten te geven, neemt ROSAlmere de coördinatie over. Als onafhankelijke, belangenloze en ondersteunende partij.