huisarts_960x576verloskundige_960x576fysio_960x576

Klachtenregeling

Voor klanten van de ROS'en, waaronder 1ste Lijn Amsterdam, is er een landelijke klachtencommissie opgericht. Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op 1ste Lijn Amsterdam, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende medewerker of directie. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-netwerk worden neergelegd.

 

Het doel van de klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienst- verlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen.

 

De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker.

 

In de klachtenregeling vindt u ook antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er met de klachtmelding?’, ‘Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?’ en ‘Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?’

 

Klik hier voor de klachtenregeling.