huisarts_960x576verloskundige_960x576fysio_960x576

ROS-netwerk

ROSAlmere is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Almere. ROSAlmere maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk, waarin 17 ROS' en participeren. Samen met de collega-ROS'en bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen. Dit doen we op thema’s die bijdragen aan samenwerken aan betaalbare zorg in de buurt: zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en diverse zorgonderwerpen.

De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn. Net als een groot aantal andere ROS'en werkt ROSAlmere mee aan de Coöperatieve  

 

 

 

basiszorg in de buurt (CBB). Met CBB zetten deze ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie in relatie to zinnige en zuinige zorg in de buurt.
 

Iedere ROS zet zich in de eigen regio in voor het realiseren van geïntegreerde eerstelijnszorg en is het lokale aanspreekpunt is voor regio-overstijgende en landelijke aangelegenheden op het gebied van de eerstelijnszorg.
 

ROSAlmere participeert in de ROS-Netwerken 'Netwerk Ouder- en Kindzorg', 'GGZ', 'Ouderenzorg', 'Zelfmanagement', 'Zorg op de Juiste Plek' 'Wijkscan / Data-Dialoog-Doen' en 'Communicatie'.